ÜYE GİRİŞİ ÜYE OLMAK İÇİN ALTTAKİ LİNK İ TIKLA

AKHİSAR

MANİSA  İLİ AKHİSAR İLÇESİ
AKHİSAR İLÇE TANITIM
AKHİSAR MANİSA İLİNR BAĞLI BİR İLÇEDİR....
akhisar
manisa akjisar 
akhisar manisa
akhisar resimler
akhisar fotoğraflar
akhisar manzaralar
akhisar görüntüler
akhisar video
akhisar spor
akhisar yemekleri
akhisar konaklama
akhisar turizm
akhisar otel
akhisar pansiyon
akhisar yurt
akhisar haber
akhisar konut
akhisar emlak
akhisar arsa
akhisar kiralık
akhisar satılık
akhisar araç
akhisar ulaşım
akhisar haritası
akhisar kültür
akhisar sanat
TIKLA>>OLTU TAŞIM
akhisar doğa
akhisar gezi
akhisar turlar
akhisar sağlık
akhisar hastahanesi
akhisar dernek
akhisar ekonomi
akhisar sanayi
akhisar ticaret
akhisar tarım
akhisar hayvancılık
akhisar dağları
akhisar akarsuları
akhisar madenleri
akhisar eğitim
akhisar okul
akhisar lisesi
akhisar
AKHİSAR İLÇE TANITIM
M.Ö. 14. yüzyılda İskitlerle birlikte akınlar yapmakta olan bir amazon kolunun Lidya’ya kadar uzandığı ve Kraliçeleri Myrine tarafından Akhisar’la Dikili arasında bazı kasabalar kurdurulduğu, bunlardan bir tanesine kendi adını verdiği ve Akhisar’ın bir amazon karargahı halinde küçük bir kasaba olarak kurulduğu 
belirtilmektedir. Aradan 1300 yıl geçtikten sonra M.Ö. 24 yılında bir deprem sonunda yıkılan bu kasaba amazon komutanlarından Tyatirin adını taşımaktaydı. Tyatirin kuruluşundan sonra Helen Rumları tarafından başka isimlerle anıldı. Örneğin: Polonya, Ohipko, Semiramis gibi.
Akhisar tarih boyunca Hititler, Akadlar, Lidyalılar, Romalılar, Bizanslılar, Saruhanlılar ve Osmanlılar yönetiminde kalmıştır. Lidyalılar zamanında senatosuyla, kalabalık nüfusuyla ve zenginliğiyle önemli bir şehir olmuştur.
Bizans imparatoru Konstantin tarafından Gölmarmara’ya sürülen Tyeder, Akhisar’ın şimdiki istasyonla hastane arasına beyaz bir kale yaptırmasıyla birlikte, eski Tyatir (Thyateira veya Thyatira) adı Aspro-Kastro oldu. ASPRO (Ak) KASTRO (Hisar) demektir. 1307 yılında Türklerin yönetimine geçince, Aspro-Kastro adı Türkçeleştirilerek AKHİSAR oldu. 1390 yılında Akhisar, Osmanlı Türklerinin yönetimine geçti. 1923 yılına kadar Saruhan Sancağı’nın kazası olarak yönetildi. 1923 yılında Saruhan Vilayet olduğundan ona bağlı kaldı. 1927 yılında Saruhan Vilayeti’nin adı Bakanlar Kurulunca Manisa Vilayeti olarak değiştirildi. Akhisar’da, Manisa Vilayetinin kazası oldu.
Birinci Dünya Savaşından önce nüfusu 12.000 kadar olup, yüzde 75’inden fazlasını Türkler, geri kalanını ise Rum ve Ermeniler meydana getiriyordu. 1919 -1922 yılları arasında Yunan işgali altında kaldı. 6 Eylül 1922 tarihinde düşman işgalinden kurtuldu. Şehri terk eden Rum ve Ermenilerin yerine iskan edilen, Rumeli Türkleri ile Yugoslavya’dan gelen Türk göçmenleri nüfusu hızla arttırarak 1927’de Akhisar’ın nüfusunun 18.000’e ulaşmasını sağladı.
AKHİSAR İLÇE COĞRAFYA VE İKLİM
Akhisar Ege bölgesinin kuzeyinde aynı adlı ovada kurulmuştur. Manisa İlinin en büyük, Türkiye’nin sekizinci ilçesidir. Akhisar’ın doğusunda Gördes, güneyinde Gölmarmara, batısında Saruhanlı, kuzeyinde Kırkağaç, Soma, Balıkesir’in Sındırgı ilçesi yer almaktadır. Akhisar Manisa’ya 52 km, Ege Denizine 100 km. uzaklıktadır. Denizden yüksekliği 106 metre, Yüzölçümü 1.754 km² dir.
Akhisar önemli yollar üzerinde bulunmaktadır. İzmir-İstanbul karayolu, İzmir-Ankara ve İzmir- Bandırma demiryolu Akhisar’dan geçer. Çevre ilçelere, Gölmarmara, Kırkağaç ve Gördes karayolu ile bağlanmıştır. Akhisar’ın önemli yollar üzerinde bulunması hareketli bir ticaret merkezi durumuna gelmesini sağlamıştır.
Akhisar ovasının aslı bir çöküntü alanıdır. Ovanın kuzeyinden güneye kuş uçuşu 30 km. Doğu-Batı yönünden genişliği 9-40 km. arasındadır. Yaklaşık olarak 2 milyon yıl öncesinden günümüze kadar çevredeki dağlardan inen Kum Çayı, Gürdük Çayı ve kollarının getirmiş olduğu alüvyonlarla örtülmüş ve bugünkü görünümü almıştır.
 Akhisar depremlerin çok olduğu tektonik çukurlar ve kırıklar üzerinde bulunmaktadır. Bu nedenle yıkıcı sarsıntıların olduğu birinci derece deprem bölgelerindendir.
Akhisar’ın ilçe sınırları içindeki en yüksek dağı Kuzeydoğudaki Sıdan dağıdır. Yüksekliği 1.224 metredir. Kuzeydoğuda Görenez dağı 1.173 m., güneydoğuda Gölcük dağı 807 m., güneyde Karahöyük Dağı 525 m., kuzeybatıda Koru Dağı bulunur.
İlçe sınırları içinde akarsu yoktur. Güneyde Kum çayı, batıda Gürdük çayı bulunur. Kum Çayı Türkmen dağlarından doğar, uzunluğu 152 km.’dir. Gürdük Çayı ile birleşerek suları çoğalır, yağışların kış mevsiminde fazla düşmesi nedeniyle debileri artar. Yaz mevsiminde sıcaklığın yüksek ve buharlaşmanın fazla olması nedeniyle bazı kollar tamamen kurur.
Batıdaki Yunt dağları nedeni ile deniz etkilerine azda olsa kapalıdır. Bu yüzden karasallaşmış Akdeniz iklimi özellikleri görülür. Yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlıdır. Karasallık özelliği doğudaki dağ kesiminde daha belirgindir.
Akdeniz iklim özellikleri görüldüğünden doğal bitki örtüsü maki bitki topluluğudur. Makiler 600 m. yüksekliğe kadar görülmektedir. 600 m. den daha yükseklerde çam ormanlarının en yaygın olduğu kesim, ilçenin kuzey kesimi ile güney ve batısında yer yer fundalar görülür.
Akhisar İlçesi aylara göre yağış ve sıcaklık verileri uzun yıllar ortalaması
Yıllık Ortalama Sıcaklık
Ortalama En Yüksek Sıcaklık
Ortalama En Düşük Sıcaklık:
Ortalama Yağış Miktarı
Ortalama Nem
En Yüksek Sıcaklık
En Düşük Sıcaklık: : 16.0 derece
: 22.9 derece
: 9.7 derece
: 557.3 mm.
: % 63
: 1958 yılı 44.6 derece
: 1948 yılı - 13.6 derece
Akhisar’ın demiryolu ve karayolu ile yakın il ve ilçelere bağlı oluşu ekonomik yönden ilçeyi güçlü duruma getirmiştir. Toprakları verimlidir. Ege Bölgesi’nin en büyük tütün üretim merkezi iken son yıllarda zeytin en önemli ürün haline gelmiştir. Buğday, arpa, mısır, pamuk ve baklagiller ve bahçe ürünleri öneme sahiptir. Bu ürünlerin bir bölümü kentte işlenir. Bu nedenle zeytin işleme tesisleri, zeytinyağı fabrikaları, çırçır, tütün işleme atölyeleri kurulmuştur
AKHİSAR İLÇE İDARE
Akhisar ilçesi merkez haricinde 9 kasaba ve 86 köyden oluşmaktadır. Merkezde 14, kasabalarda ise 20 mahalle muhtarlığı mevcuttur. Devlet yönetimi ile halk arasında iyi bir ilişki vardır.
Köylerimizde genellikle toplu yerleşim düzeni vardır. Ancak özellikle dağlık bölgelerimizdeki köyler olmak üzere 36 köyümüzde toplam 71 bağlı mahalle bulunmaktadır. Bunlardan 55’inde devamlı oturulmakta, 16’sı ise sadece yaz aylarında kullanılmaktadır. 11 mahalle nüfusu 100’ün üzerindedir. Köy bağlıları ile birlikte kırsal kesimdeki yerleşim ünitesi sayısı 157’dir.
İlçede Kaymakamlık ve Bakanlıkların Taşra teşkilatı olan İlçe Müdürlüklerinin hepsi İlçe Özel idare Müdürlüğü mevcut olup, Orman İşletme Müdürlüğü, Kadastro Müdürlüğü, Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü, Askerlik Şubesi Başkanlığı, Türk Telekom gibi çevre yerleşim birimlerine de hizmet veren Bölge veya işletme düzeyinde teşkilatlanan birimler de bulunmaktadır.
İlçe adli yönden ağır ceza merkezidir. Garnizon Komutanlığı ise Hava Meydan Komutanı tarafından ifa edilmektedir.
AKHİSAR İLÇE NÜFUS
Birinci Dünya savaşından önce nüfusu 12.000 kadar olan Akhisar, Yunan işgali sırasında gerilemiş, Cumhuriyet döneminde hızla gelişerek 1927 yılında Akhisar İlçe Merkezi nüfusu 18.000,e çıkmıştır. 2000 Yılı Genel Nüfus Sayımı kesin sonuçlarına göre, İlçemizin toplam nüfusu 152.582 olup, şehir nüfusu 81.510, kasabalar toplam nüfusu 25.786, köylerin toplam nüfusu 45.286, kasaba ve köy toplam nüfusu ise 71.072 olarak tespit edilmiş iken, 2011 yılı adrese dayalı nüfus tespit sonuçlarına göre; ilçemizin toplam nüfusu 159.650 (79.280 erkek, 80.370 kadın), ilçe merkez nüfusu 104.777 (52.133 erkek, 52.644 kadın), kasabalar toplamı 19.968, köylerin toplam nüfusu 34.905, kasaba ve köy toplamı ise 54.873 olarak belirlenmiştir.
AKHİSAR İLÇE SOSYAL YAPI
Sosyal yaşama birlik ve beraberlik hakimdir. Örf ve adetlerine bağlılık vardır. Sosyal yaşam genelde; işyeri, ev, kahvehane, akraba ziyareti, bahar ve yaz aylarında piknik ve civarda bulunan deniz kenarlarında tatil çerçevesinde geçer. Akhisar’da ikamet eden birçok kişinin yakın çevrede yazlığı mevcut olup en azından Yaz aylarında hafta sonlarını burada geçirirler. Evler genelde beton, kagir ve briketten yapılmış sağlam ve sıhhidir.
Şehir merkezi, ilçeye bağlı kasaba ve köyler ile komşu ilçelerin sosyal yaşamda ihtiyaç duydukları gereksinimleri (ekonomik, sosyal, kültürel ve sağlık gibi hizmetlerin) karşıladığı büyük merkez halindedir.
İnsanların büyük çoğunluğu bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi olup, yeşil kartlı vatandaş oranı %10’dur. Halk ile devlet ilişkileri olumlu ve olup, vatandaş genelde kurallara uymaktadır.
AKHİSAR İLÇE EĞİTİM
İlçenin genel eğitim durumu; fiziki mekan, ders araç-gereçleri, öğretmen sayı ve kalitesi, öğrencilerin Orta Öğretim Kurumları Sınavı ve Öğrenci Seçme Sınavı başarı düzeyi, nüfusun genel eğitim seviyesi vb. hususlar birlikte değerlendirildiğinde Türkiye ortalamaları civarındadır. İlçede Yaş Gruplarına Göre Okuma Yazma Bilenlerin Oranı: 14-15 Yaş grubuna göre % 99, Genel Nüfusa göre % 98,6’dır. Çağ nüfusunun % 90,4’ü anaokuluna gitmektedir.

İlçe genelinde 89 okuldaki 1.171 derslikte 1.538 öğretmen ile 26.725 okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim öğrencisine eğitim verilmektedir. Ortalama sınıf mevcudu 23’dür. Yaygın eğitim kursiyerleri ile sayı 30.000’i geçmektedir.
AKHİSAR İLÇE KÜLTÜR
İlçedeki kültürel yapı homojen olmamakla birlikte, yörenin özelliklerini yansıtır. İlçe merkezi ile birkaç kasaba ve köyümüzde balkanların kültürel havası eserken, dağlık ve ormanlık alanlarda Yörük kültürü yaşatılmaktadır. İlçe merkezinde birkaç dernek ve vakıf ile Erzurum, Bayburt, Karadeniz, Makedon, Roman, vb. vatandaşlar kendi aralarında kültürel değerlerini sürdürmeye gayret göstermektedir.

İlçemizde Belediye ye ait 500 kişi kapasiteli sinema salonu ile 450 kişilik Bülent CİĞEROĞLU Kültür Merkezi mevcut olup, her gün film gösterimi, ayda birkaç tiyatro oyunu, birkaç konferans, seminer vb. kültürel etkinlikler yapılmaktadır. Musiki Dernekleri tarafından yılda 5-6 kez konser düzenlemekte, Sanat ve Kültüre yönelik dernek ve vakıflarda değişik kültür ve sanat etkinliklerinde bulunmaktadırlar. Akhisar belediyesinin 2009’da hizmete açtığı Gölet Tesisleri de sosyal ve kültürel açıdan önemli bir fonksiyon üstlenmektedir.

Akhisar’da keçecilik ve fonksiyonel ya da dekoratif amaçlı minyatür yaylı at arabası, fayton ve kağnı üretimi de kültürel bir öğe olarak devam ettirilmektedir. Gerek Belediye gerekse okullarımızın kurduğu ekipler ile Ege yöresine has halk oyunları yaşatılmakta ve yarışmalarda dereceler elde edilmektedir.

AKHİSAR İLÇE SPOR
İlçemizde 5.000 seyirci kapasiteli Şehir Stadyumu ve 1.800 seyirci kapasiteli Kapalı Spor Salonu mevcut olup, ayrıca 8 adet çim, 6 adet toprak zeminli stadyum bulunmaktadır. Akhisar Belediyesine ait Olimpik Yüzme Havuzu ve Gölet Tesisleri, Beyoba Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Sağlık Meslek Lisesi spor salonu diğer spor tesisleridir. Fevzi Keskinoğlu Anadolu Lisesi Bahçesinde İl Özel İdaresi tarafından yaptırılan Kapalı Spor Salonu ve Kayalıoğlu Belediyesinin yüzme ve tenise ilişkin tesis inşaatı devam etmektedir. İlçemizde bulunan 25 spor kulübü 10 dalda faaliyet göstermektedir. 1. ve 2. Amatör Kümede 10 futbol takımı mevcuttur.

Federasyonlarımızın her türlü resmi faaliyetleri ile amatör küme futbol müsabaka organizasyonları yanında okul spor müsabakaları ile Akhisar, Gördes, Kırkağaç ve Soma ilçeleri sporcu lisans işlmleri de İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü, 1 Müdür Vekili, 1 Bekçi Bakıcı, 1 Sözleşmeli Güreş Antrenörü olmak üzere toplam 3 personel ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

Şehir Stadında: futbol, atletizm, Kapalı Spor Salonunda: basketbol, voleybol, güreş, teak-wando, judo, satranç, halk oyunları çalışma ve müsabakaları, 2010 yılında açılan Gençlik Merkezinde; yüzme, satranç, halk oyunları, enstrüman, resim, jimnastik, okçuluk sporları, sosyal ve kültürel faaliyetler yapılmaktadır. Belediyenin Motodrag pistinde bölge ve ülke düzeyinde yarışmalar yapılmaktadır. Akhisar Belediyespor Futbolda Bank Asya 1.Ligde ve Basketbol takımı 2. profesyonel ligde mücadele etmekte olup, ilçemizdeki saha ve salonlarda zaman zaman ulusal ve uluslararası müsabaka ve yarışmalar yapılmaktadır.

Akhisar Belediyesi ile Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü arasında yapılacak bir protokol ile ilçemiz merkezinde kalan stadyum ve salon, Belediye tarafından yaptırılacak 12.000 kişilik satadyum ve 2.000 kişilik kapalı spor salonu ile takas edilmesi planlanmaktadır.
İlçemizde 5.000 seyirci kapasiteli Şehir Stadyumu ve 1.800 seyirci kapasiteli Kapalı Spor Salonu mevcut olup, ayrıca 8 adet çim, 6 adet toprak zeminli stadyum bulunmaktadır. Akhisar Belediyesine ait Olimpik Yüzme Havuzu ve Gölet Tesisleri, Beyoba Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Sağlık Meslek Lisesi spor salonu diğer spor tesisleridir. Fevzi Keskinoğlu Anadolu Lisesi Bahçesinde İl Özel İdaresi tarafından yaptırılan Kapalı Spor Salonu ve Kayalıoğlu Belediyesinin yüzme ve tenise ilişkin tesis inşaatı devam etmektedir. İlçemizde bulunan 25 spor kulübü 10 dalda faaliyet göstermektedir. 1. ve 2. Amatör Kümede 10 futbol takımı mevcuttur.

AKHİSAR İLÇE SAĞLIK
İlçede 200 Yataklı 1 Devlet Hastanesi, 1 Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, 2 112 Acil Yardım İstasyonu, 1 Verem Savaş Dispanseri, 1 Toplum Sağlığı Merkezi bulunmakta, 34’ü ilçe merkezinde, 14’ü köy ve kasabalarda olmak üzere 48 aile hekimi görev yapmaktadır.
Ayrıca; 2 özel hastane (biri açılma aşamasında), 1 özel poliklinik, 20 (4'ü serbest) uzman hekim muayenehanesi, 21 diş hekimi (16’sı serbest,), 1 ecza deposu, 9’u beldelerde olmak üzere 56 eczane, 11 obtisyen (gözlükçü), 2 güzellik salonu, 1 bakteriyoloji, 1 biyokimya, 1 radyoloji, 1 patoloji olmak üzere 4 özel laboratuar bulunmaktadır.
İlçe genelindeki resmi sağlık kurum ve kuruluşlarında; 54 uzman, 22 pratisyen, 48 aile hekimi, 11 diş hekimi olmak üzere toplam 135 doktor, 4 eczacı, 87 ebe, 154 hemşire, 28 sağlık memuru, değişik branşlarda 74 teknisyen, 44 aile hekimi yardımcı sağlık personeli, 26 idari personel, 54 hizmetli-şoför-işçi ve diğer personel olmak üzere toplam 638 personel görev yapmaktadır.
DEVLET HASTANESİ PERSONEL DURUMU


BİRİM
YATAK
UZMAN DOKTOR
PRTİSYEN HEKİM
ECZACI
EBE
HEMŞİRE
TEKNİSYEN
İDA. YRD. PER.
SAĞLIK MEMURU
HİZMETLİ
LABORATU-AR TEK
ANESTEZİ TEK
DİŞ, DİY. ORT.TEKNİS
FİZ. TED. ACİL TIP TE
RÖNTG.TEK.
DİĞER
TOP. PERS.
DEVLET HASTANESİ
200
54
14
4
59
134
4
19
17
36
22
13
4
3
16
7
404
Devlet Hastanemizin yatak kapasitesi yetersiz olup, genelde tam doluluk oranı ile çalışılmaktadır. 119 yatak ana binada, 81 yatak ek binadadır. Mustafa Kirazoğlu bölümüne 200 yataklı ek bina yapımına dernek tarafından 2007 yılında başlanmış olup, kaba inşaat kısmını dernek tamamlayamadığından protokol iptal edilmiştir. Sağlık Bakanlığının 2010 yılı programında olan inşaatın ihalesi 8.435.000 TL'ye yapılmış olup, 27.10.2010 tarihinde yer teslimi yapılımıştır. 400 günde bitirilecektir. Hastanemizde Hasta Hakları Kurulu oluşturulmuş olup, vatandaşlarımızın şikayetlerini inceleyerek çözüm üretmeye çalışmaktadırlar
DİĞER SAĞLIK BİRİMLERİ PERSONEL DURUMU
BİRİM
PRATİSYEN HEKİM
DİŞ HEKİMİ
EBE
HEMŞİRE
SAĞLIK MEMURU
GEN. İD. PERS
HİMETLİ - ŞOFÖR
PARAMETİK ATT
LAB. TEK.
DİŞ TEK VE DİĞER PER
TOPLAM
AĞIZ VE DİŞ SAĞ. MER.
-
11
-
9
1
3
5
-
-
7
36
TOPLUM SAĞ. MER.
4
-
28
8
8
4
8
-
4
5
69
VEREM SAVAŞ DİSP.
2
-
1
3
2
-
-
-
1
-
9
112 ACİL YAR. İST.
3
-
-
-
-
-
5
18
-
-
25
TOPLAM
8
11
29
20
11
7
18
18
5
12
139


Sosyal güvenlik kurumlarından yararlanmayan 16.018 muhtaç vatandaşa yeşil kart verilmiştir. Yeşil kartlı vatandaş oranı % 10 olup, Türkiye ortalamasının altındadır
AKHİSAR İLÇE EKONOMİ
Akhisar’da ekonomi büyük ölçüde tarım ve tarıma dayalı sanayi sektörüne dayalı olup, son yıllarda tütünün yerini zeytin almıştır. Ayrıca başta Graniser olmak üzere gerek Organize Sanayi Bölgesinde gerekse ilçe merkezi, kasaba ve köylerde kurulu bulunan irili ufaklı 100’ün üzerinde fabrika ve tesis üretimlerine devam etmektedir. Ayrıca ilçemizde tesisleri bulunan Keskinoğlu A.Ş.’nin tavuk ve yumurta üretimi ilçe ekonomisine önemli girdi sağlamaktadır